วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Dashboard ปรับแต่งเว็บไซต์เบื้องต้นกับ WordPress


รู้จักส่วนต่าง ๆ ของ Word Press ในการปรับแต่งเพื่อให้เป็นเว็บไซต์แบบสมบูรณ์ 

Dashboard  เป็นหน้าหลักในการดูแบบระบบซึ่งจะปรากฏทุกครั้งเมื่อทำการ Log In เพื่อแก้ไข
Basic Setting เป็นการปรับแต่งความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น เลือกพื้นที่ เลือก Time Zone สำหรับการใช้งาน สามารถบริหารคอมเมนต์ เลือกปิดคอมเมนต์ได้ในหัวข้อนี้   รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว Profile ปรับแต่งการแสดงผลวันเวลา
Customize Your Site ปรับแต่งสีพื้นหลัง Theme  เลือกภาพหัวเว็บไซต์ และเพิ่ม Widgets Add  
Real Content ดูตัวอย่างหน้าเพจและโพสต์ที่เราเพิ่มเติมหรือแก้ไข  ลบหน้าเพจและโพสต์ได้ สร้างหน้าเพจได้ เขียนเนื้อหาก็สามารถใช้ในหัวข้อนี้ 


วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเปลี่ยน Custom Header ของ WordPress


หากเราไม่เปลี่ยนระบบจะมีรูปภาพให้เราได้เลือกใช้อยู่แล้วที่หัวข้อ Default Images แต่หากต้องการแสดงความเป็นเฉพาะด้านเราสามารใส่รูปภาพบนหัวเว็บไซต์ของเราได้เองด้วยการเตรียมภาพขนาด 940 X 198 pixels เพื่ออัปโหลดขึ้นทันที
โดยเข้าไปใช้งาน ที่ Photoshop 

คลิก File > New
Name: Custom Header ตั้งชื่อภาพ
Width: 940 pixels ความกว้าง
Height: 198 pixels ความสูง
Resolution: 72 pixels/inch
Color Mode: RGB 8 bit รูปแบบของสี
Background Contents: Background White พื้นหลัง


ภาพ 1 การตั้งค่า Photoshop

 คลิก File >Place  เพื่อเลือกภาพที่นำมาทำเป็น Header ปรับขยายภาพตามความต้องการให้เต็มพื้นที่ ขนาด 940 X 198 pixels
ภาพ 2 แทรกรูปภาพที่จะเอามาทำ Header โดยคลิก File>Place 


เมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้ว คลิก File>Save As.. ตั้งชื่อเป็นไฟล์ภาพที่เราต้องการโดยตั้งนามสกุลไฟล์เป็น JPEG  


ภาพ 3 เลือกรูปภาพสำหรับทำ Custom Header 


จากนั้นกลับไปที่จัดการด้านหลังของ WordPress คลิก Appearance ภาพ 4 จัดการด้านหลังของเว็บไซต์โดยคลิกเลือก Appearance 

ในหัวข้อ Upload Image คลิกปุ่ม Choose File  เลือกภาพที่เราเตรียมไว้ เสร็จแล้วคลิก Upload


ภาพ 5  Upload รูปภาพที่เตรียมไว้ โดยคลิกปุ่ม Choose File

ระบบจะแสดงผล  ภาพที่เรา Upload จากนั้นคลิก Save Change

ภาพ 6 เตรียมแสดงผลเพียงแค่เรากด Save Changeจากนั้นคลิกที่มุมซ้ายบนเพื่อตรวจสอบการแสดงผล เรียบร้อยดี 


ภาพ 7 แสดงผล Custom Header ที่เราสร้างเอง ดูการแสดงผลเว็บไซต์ที่สร้างจาก WordPress ที่ OmeeFineArt.com